Khamis, 16 Februari 2012

KISAH ABU HURAIRAH BERTEMU DENGAN SYAITAN

"Rasulullah saw. menugaskan Abu Hurairah r.a untuk menjaga Zakat Ramadhan (Zakat Fitrah). Kemudian datang seseorang kepadanya, maka diambil oleh seseorang itu segenggam makanan, dan orang itu ditangkap oleh Abu Hurairah r.a. Lalu Abu Hurairah r.a berkata kepadanya, "Nanti ku adukan engkau kepada Rasulullah saw." 

Kata lelaki tersebut, "Saya perlu, kerana saya mempunyai keluarga dan keperluan yang amat sangat." 
Kata Abu Hurairah, "Kerana itu, saya biarkan saja orang itu." 

Esok pagi Nabi saw. bersabda, "Hal, Abu Hurairah! Apakah yang diperbuat tawanan mu malam tadi?" Jawab ku, "Ya, Rasulullah! Ia mengatakan sangat perlu, kerana mempunyai keluarga. Maka saya merasa kasihan, lalu saya biarkan saja dia." 

Sabda Nabi, "Sebenarnya dia dusta kepada mu dan ia akan kembali."

Abu Hurairah r.a yakin bahawa ia akan kembali kerana pemberitahuan Rasulullah saw. itu. Lalu Abu Hurairah r.a mengintip pada malam itu. 

Memang benar, orang itu datang lagi lalu diambilnya segenggam makanan, dan terus Abu Hurairah r.a tangkap. 

Kata Abu Hurairah r.a, "Nanti ku adukan engkau kepada Rasulullah saw." 
Katanya, "Biarkanlah saya, kerana saya sangat perlu dan mempunyai keluarga. Sesudah ini tidak akan saya ulangi lagi." 

Abu Hurairah r.a pun merasa kasihan, lalu dia membiarkan lelaki itu. 

Pagi-pagi Rasulullah saw. bersabda pada Abu Hurairah r.a, 
"Hai, Abu Hurairah! Apakah yang diperbuat tawanan mu malam tadi?" 

Jawab Abu Hurairah r.a, "Ya, Rasulullah! Ia mengatakan sangat perlu dan berkeluarga. Aku merasa kasihan kepadanya, lalu ku biarkan saja dia." 

Sabda beliau, "Sebenarnya ia dusta kepada mu, dan ia bakal kembali." 

Abu Hurairah r.a mengintip dia untuk ketiga kalinya. Memang benar, lelaki itu pun datang lalu diambilnya segenggam makanan, lantas ditangkap oleh Abu Hurairah r.a, seraya berkata. "Engkau mesti saya adukan kepada Rasulullah saw. Inilah yang ketiga kalinya engkau mengatakan tidak akan kembali, tetapi nyatanya engkau kembali juga." 

Katanya, "Lepaskanlah aku, nanti ku ajarkan kepada mu kalimah-kalimah yang diberi manfaat oleh Allah kepada mu, apabila engkau membaca kalimah itu." Kataku, "Apakah kalimah itu?" Jawabnya, "Apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat Kursi: Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum, (Al Baqarah, 2 : 255) hingga sampai akhir ayat. Maka engkau sentiasa dalam pemeliharaan Allah, sedangkan syaitan tidak akan berkati mu sampai pagi." 

Setelah itu Abu Hurairah r.a biarkan lelaki tersebut. 

Pagi itu Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Hurairah r.a, "Apa yang diperbuat tawanan mu tadi?" Kata Abu Hurairah r.a, "Ya, Rasulullah! Dia ajarkan kepada ku beberapa kalimah katanya diberi manfaat oleh Allah apabila seseorang membacanya. Kerana itu ku biarkan dia." 

Sabda beliau, "Apakah kalimah itu?" , Jawab ku, "Ia mengatakan kepada ku, apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Yakni. Allaahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum.(hingga akhirnya). Katanya kepada ku: Engkau akan sentiasa, dalam pemeliharaan Allah, dan syaitan tidak akan mendekati mu sampai pagi." Dan biasanya para sahabat itu sangat, mengingini kebaikan. 

Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya ia telah benar kepada mu. Padahal ia sangat pendusta. Tahukah engkau, dengan siapa engkau bercakap-cakap selama tiga malam itu, wahai Abu Hurairah?" Jawab Abu Hurairah, "Tidak!" Sabda beliau. "Itulah syaitan!"


Sumber: Hadis Sahih Bukhari Jilid 2. Hadis Nombor 1122.

Isnin, 6 Februari 2012

Kepada suriku

Ya Sharikatul hayat,
Aku sedar aku mungkin bukan seperti apa yang kau idamkan selama ini
Mungkin aku banyak kekurangan daripada kelebihan
Mungkin aku bukan apa yang kau impikan untuk jadi ketua untukmu
Mungkin aku juga bukan yang kau cintai selama ini
Mungkin aku hanya idaman kepada kedua ibu bapa mu dan bukannya idamanmu
Dan mungkin aku juga akan berasa begitu
Tetapi sedarlah wahai sharikatul hayat, aku redha menerimamu seadanya
Aku tidak mungkin mengubahmu seperti apa yang aku idamkan selama ini
Cukuplah bagiku untuk menjadikanmu seorang isteri yang solehah
yang menepati kehendak syarak.
Yang tidak akan menjadi punca kepadaku untuk ditarik masuk olehmu kedalam neraka bahkan biarlah menjadi punca kepadaku untuk ditarik olehmu ke syurga
Cukuplah itu bagiku

Ya Zaujah, 
Aku banyak kekurangan untuk menjadi ketua dalam keluarga ini
Aku banyak kelemahan yang perlu diatasi 
Aku memerlukan seseorang yang mahu membantuku dalam menempuh kehidupan dunia ini yang mencabar
Bantulah aku wahai Zaujah
Jadilah isteri yang menjadi tongkat kepada si buta ini
Kembalikanlah aku sekiranya aku tersesat daripada jalanNya
Aku juga hamba yang lemah, lupa, alpa, leka dan lalai
Aku juga sedar bahawa aku bertanggungjawab ke atas dirimu
Untuk mendidikmu, mengajarmu dan membimbingmu menjadi hamba yang bertakwa kepadaNya
Biarlah kehadiranmu didunia ini menjadi pelengkap kepada diriku
Biarlah kita saling lengkap melengkapi
Janganlah kau bermasam muka dengan ibu mertuamu
Janganlah kau bersangka buruk kepada ibuku dan keluargaku
Sedarlah olehmu bahawa sebagai anak lelaki, tanggungjawabku terhadap keluargaku tidak pernah berkurang
Aku bertanggungjawab kepada keluargaku, kepada dirimu dan kepada anak-anak kita...

Wallahualam...


Asas 6 Sifat

1. Yakin terhadap kalimat Thoyyibah Laa ilaaha ilallah Muhammadur rasulullah.
Ertinya: Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah.
Laa ilaaha ilallah
Maksudnya: Mengeluarkan keyakinan pada makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah di dalam hati.
Muhammadar Rasulullah
Maksudnya: Mengakui bahawa satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW.


2. Solat khusyu' dan khudu'.
Ertinya: Solat dengan konsentrasi batin dan rendah diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah.
Maksudnya: Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam solat kedalam kehidupan sehari-hari.


3. Ilmu ma'adz zikir
Ilmu
Ertinya: Semua petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah.
Zikir
Ertinya: Mengingati Allah sebagaimana Agungnya Allah.
Maksudnya Ilmu ma'adz Zikir:
Melaksanakan perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan ke-Agungan Allah mengikuti cara Rasulullah.


4. Ikramul Muslimin
Ertinya: Memuliakan sesama Muslim.
Maksudnya: Menunaikan kewajiban pada sesama Muslim tanpa menuntut hak daripadanya.


5. Tashihun Niyah
Ertinya:
Membersihkan niat.
Maksudnya:
Membersihkan niat dalam beramal, semata-mata kerana Allah.


6. Dakwah dan tabligh khuruj fii sabiilillah
Dakwah
Ertinya: Mengajak
Tabligh
Ertinya: Menyampaikan
Maksudnya:
Memperbaiki diri, iaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan Allah.
Menghidupkan agama pada diri sendiri dan manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka

Kenapa Perlu BerdakwahSetiap manusia yang telah beriman kepada Allah
Setiap manusia yang telah mengucapkan kalimah La'illahaillallah
Setiap manusia yang telah mempercayai bahawa tiada tuhan selain Allah
Setiap manusia yang telah menolak semua tuhan-tuhan yang ada di muka bumi ini selain AllahMenjadi kewajipan baginya untuk berdakwah
Tidak kira sama ada dia itu muslimin atau muslimat
waima dia itu tua ataupun muda
waima dari bangsa apa sekalipun
maka, sangat cakna bagi kita untuk berdakwah.
Dakwah bermaksud penyiaran, propaganda, seruan untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama. 


Dakwah juga didefinisikan sebagai suatu proses upaya mengubah suatu situasi kepada situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala, iaitu agama Islam. '


Menurut Al-Qur’an, dakwah bermaksud menyampaikan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala. 


Hadis nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bermaksud 


"Sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat, tidak mengapa ceritakan dari bani Israil dan barangsiapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja maka siap tempat duduk di dalam neraka" 


Kenapa kita perlu berdakwah???

1) Mencari redha Allah


2) Mengikut sunnah Rasulullah.


3) Wajib ke atas setiap muslim untuk amar makruf dan nahi munkar


4) Supaya tidak ditimpa kemurkaan A;llah.


5) Mengelakkan maksiat dan kemungkaran terus berlaku


serta banyak lagi sebab kita perlu berdakwah.. Wallahualam...

Kisah Heraelius Kaisar

Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahawa Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadanya, bahawa Heraelius berkirim surat kepada Abu Sufyan menyuruh ia datang ke Syam bersama khalifah saudagar Quraisy. Waktu itu Rasulullah saw. sedang dalam perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang menghadap Heraelius di Ilia terus masuk ke dalam majlisnya, dihadapi oleh pembesar-pembesar Rumawi. Kemudian Heraelius memanggil orang-orang Quraisy itu beserta Jurubahasanya. Heraelius berkata, Siapa di antara Anda yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan laki-laki yang mengaku dirinya Nabi itu?" Jawab Abu Sufyan. "Saya ! Saya keluarga terdekat dengannya." Berkata Heraelius (kepada jurubahasanya), "Suruh dekat dekatlah dia kepada ku. Dan suruh pula para sahabatnya duduk di belakangnya." Kemudian berkata Heraelius kepada Jurubahasanya, "Katakan kepada mereka bahawa saya akan bertanya kepada orang ini (Abu Sufyan). Jika dia berdusta, suruhlah mereka mengatakan bahawa dia dusta." Pertanyaannya yang pertama, "Bagaimanakah turunannya di kalanganmu?" Aku jawab, "Dia turunan bangsawan di kalangan kami." Heraelius, "Pernahkah orang lain sebelumnya mengumandangkan apa yang telah dikumandangkannya?" Jawab ku, "Tidak pernah." Heraelius, "Adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja?" Jawab ku, "Tidak!" Heraelius, "Apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia ataukah orang-orang biasa?" Jawab ku, "Hanya terdiri dari orang-orang biasa." Heraelius, "Apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang?" Heraelius, "Adakah di antara mereka yang murtad, kerana mereka benci kepada agama yang dipeluknya itu?" Jawab ku, "Tidak!" Heraelius, "Apakah kamu menaruh curiga kepadanya dia berdusta sebelum dia mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang? Jawab ku, "Tidak!" Heraelius, "Pernahkah dia melanggar janji?" Jawab ku, "Tidak! Dan sekarang, kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apa yang akan diperbuatnya dengan perjanjian itu." Kata Abu Sufyan menambahkan, "Tidak dapat aku menambahkan kalimat lain agak sedikit pun selain kalimat itu." Heraelius, "Pernahkah kamu berperang dengannya?" Jawab ku, "Pernah." Heraelius, "Bagaimana peperanganmu itu?" Jawab ku, "Kami kalah dan menang silih berganti. Dikalahkannya kami dan kami kalahkan pula dia." Heraelius, "Apakah yang diperintahkannya kepada kamu sekalian?" Kata Heraelius kepada jurubahasanya, "Katakan kepadanya (Abu Sufyan), saya tanyakan kepada mu tentang turunannya (Muhammad), kamu jawab dia bangsawan tinggi. Begitulah Rasul-rasul yang terdahulu, diutus dari kalangan bangsawan tinggi kaumnya." Saya tanyakan, "Adakah salah seorang di antara kamu yang pernah mengumandangkan ucapan sebagai yang diucapkannya sekarang?" Jawabmu, "Tidak!" Kalau ada seseorang yang pernah, mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang, nescaya aku katakan, "Dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang dahulu itu." Saya tanyakan, "Adakah di antara nenek moyangnya yang jadi raja?" Jawabmu, "Tidak ada!" Kalau ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, nescaya ku katakan, "Dia hendak menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya." Saya tanyakan, "Adakah kamu menaruh curiga kepadanya bahawa ia dusta, sebelum ia mengucapkan apa yang diucapkannya sekarang?" Jawabmu, "Tidak!" Saya yakin, dia tidak akan berdusta, terhadap manusia apa lagi kepada Allah. Saya tanyakan, "Apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia ataukah orang-orang biasa?" Jawabmu, "Orang-orang biasa." Memang, mereka jugalah yang menjadi pengikut Rasul-rasul. Saya tanyakan, "Apakah pengikutnya makin bertambah banyak atau semakin kurang?" Jawabmu, "Mereka bertambah banyak." Begitulah halnya iman hingga sempurna. Saya tanyakan, "Adakah di antara mereka yang murtad kerana benci kepada agama yang dipeluknya, setelah mereka masuk ke dalamnya?" Kamu jawab, "Tidak." Begitulah iman, apabila ia telah berdarah daging sampai ke jantung hati. Saya tanyakan, "Adakah ia melanggar janji?" Kamu jawab, "Tidak." Begitu jugalah segala Rasul-rasul yang terdahulu, mereka tidak suka melanggar janji. Saya tanyakan, "Apakah yang disuruhkannya kepada kamu sekalian?" Kamu jawab, "Ia menyuruh menyembah Allah semata-mata, dan melarang mempersekutukanNya. Dilarangnya pula menyembah berhala, disuruhnya menegakkan solat, berlaku jujur dan sopan (teguh hati)." Jika yang kamu terangkan itu betul , semuanya, nescaya dia akan memerintah sampai ke tempat aku berpijak di kedua telapak kaki ku ini. Sesungguhnya aku telah tahu bahawa ia akan lahir. Tetapi aku tidak mengira bahawa dia akan lahir di antara kamu sekalian. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya, walaupun dengan susah payah aku akan berusaha datang menemuinya. Kalau aku telah berada di dekatnya, akan ku cuci kedua telapak kakinya. Kemudian Heraelius meminta surat Rasulullah saw. yang diantarkan oleh Dihyah kepada pembesar negeri Bushra, yang kemudian diteruskannya kepada Heraelius. Lalu dibacanya surat itu, yang isinya sebagai berikut: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, Hamba Allah dan Rasul-Nya. Kepada Heraelius, Kaisar Rumawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikut petunjuk. Kemudian, sesungguhnya saya mengajak Anda memenuhi panggilan Islam. Islamlah! Pasti Anda selamat. Dan Allah akan memberi pahala Anda dua kali lipat. Tetapi jika anda enggan, nescaya anda menanggung dosa seluruh rakyat. Hai, Ahli Kitab! Marilah kita dalam satu kalimah prinsip sama antara kita, iaitu supaya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan mempersekutukan-Nya dengan suatu apa pun. Dan janganlah sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain menjadi Tuhan selain daripada Allah. Apabila Anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahawa kami ini Muslim! Kata Abu Sufyan, "Selesai ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi heboh dan hiruk pikuk; kami pun disuruh orang keluar. Sampai di luar, aku berkata kepada kawan. "Sungguh menjadi masalah besar urusan Anak Abu Kabsyah. Sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Aku yakin, Muhammad pasti menang hingga oleh kerananya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku." Ibnu Nathur, pembesar negeri Ilia, sahabat Heraelius dan Uskup(kepala pendeta) Nasrani di Syam, dia menceritakan, "Ketika Heraelius datang ke Ilia, ternyata fikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata: "Kami sangat hairan melihat sikap Anda." Selanjutnya kata Ibnu Nathur, "Heraelius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang- bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khithan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang telah dikhatan?" Jawab para pendeta itu. "Yang berkhatan hanyalah orang Yahudi. Janganlah Anda risau kerana orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri itu dibunuh." Ketika itu dihadapkan kepada Heraelius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah saw. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraelius memerintahkan agar dia diperiksa, apakah dia berkhatan atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata memang dia berkhatan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraelius. Heraelius bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arab lainnya, "Dikhatankah mereka atau tidak?" Jawabnya, "Orang-orang Arab itu dikhatan semuanya." Heraelius berkata, "Inilah raja umat. Sesungguhnya dia telah lahir." Kemudian Heraelius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Rome, yang ilmunya setaraf dengan Heraelius (menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad saw.). Dan sementara itu ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hims. Tetapi sebelum dia sampai di Hims, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba lebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraelius bahawa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang Nabi. Heraelius mengundang para pembesar Rome supaya datang ke tempatnya di Hims. Setelah semuanya hadir dalam majlisnya, Heraelius memerintahkan supaya mengunci setiap pintu. Kemudian dia berkata, "Wahai, bangsa Rome! Mahukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mahu, akuilah Muhammad itu sebagai Nabi!" Mendengar ucapan itu mereka lari bagaikan keldai melihat keadaan demikian, padahal semua pintu telah terkunci. Heraelius jadi putus harapan yang mereka akan iman (percaya kepada Nabi Muhammad saw.). Lalu diperitahkannya supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi, hanya sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Heraelius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhirkisah Heraelius.

Ahad, 5 Februari 2012

Kisah Pendakwah dan Mubaligh

Kenapa Umat Islam 'Sembah' Kaabah?Mubaligh : Mengapa orang Islam, dia sembah kotak hitam ?
         
          Pendakwah : Salah tu. Umat Islam sembah ALLAH bukan kotak hitam.
Mubaligh : Bukankah orang Islam sembah menghadap ke Kaabah,satu kotak berwarna hitam ? Apakah ALLAH itu dalam Kaabah ?

Belum sempat pendakwah menjawab ….Handphone Mubaligh itu berbunyi …..
Mubaligh menjawab panggilan telefonnya ….Pendakwah sabar menanti …..Setelah Mubaligh selesai menjawab panggilannya,dia merenung kepada Pendakwah ….Pendakwah tersenyum ….


Mubaligh : Mengapa tersenyum ? Bila awak hendak jawab soalan saya ?

            Pendakwah : Erm … perlukah saya menjawab soalan awak ?

Mubaligh : Awak tak ada jawapan ?

           Pendakwah : Bukan itu maksud saya. Tadi saya cuba gunakan teori yang awak gunakan untuk   membuat soalan yang awak ajukan kepada saya.Saya dapati awak kurang siuman.

Mubaligh : Mengapa awak cakap begitu ?

              Pendakwah : Tadi saya lihat awak bercakap seorang diri, ketawa dan tersenyum seorang diri. Dan awak mencium handphone tu sambil cakap “I love you mom”…

Mubaligh : Saya bukan cakap seorang diri. Saya bercakap dengan emak saya. Dia yang telefon saya tadi.

                 Pendakwah : Mana ada emak awak. Saya tak nampak pun emak awak.

Mubaligh : Emak saya di Penang. Dia telefon saya, saya jawab gunakan telefon. Apa masalahnya ? (Nada suara Mubaligh semakin tinggi dan marah). Takkan itu pun awak tak boleh hendak fikir ?

                 Pendakwah : Boleh saya tengok handphone awak ?

Mubaligh menghulurkan  handphonenya kepada Pendakwah. 
Pendakwah mengambil  handphone tersebut dan  membelek-belek handphone tersebut ….
Pendakwah menggooncang-goncang  handphone tersebut sambil mengetuk-ngetuk  handphone tersebut ke muka meja …
Lantas …. Pendakwah menghempaskan sekuat hati  handphone tersebut ke lantai …..bersepaiiiiiiiiii …..
Merah padam muka Mubaligh menahan marah.
Pendakwah merenung muka Mubaligh sambil tersenyum ….


             Pendakwah : Mana emak awak ? Saya tengok tak da pun.Saya pecahkan handphone ni pun tak da emak awak dalam handphone.

Mubaligh : MENGAPA AWAK NI BODOH SANGAT ? Teknologi komunikasi sudah maju. Kita boleh berhubung jarak jauh menggunakan talian telefon dan teknologi wireless.Awak tak guna otakkah ?

              Pendakwah : Alhamdulillah (sambil tersenyum). Begitu juga halnya dengan ALLAH. Umat Islam menyembah menghadap Kaabah, bukan bermakna umat Islam menyembah Kaabah. Tetapi umat Islam menyembah atas arahan ALLAH. ALLAH mengarahkan umat Islam untuk sembahyang, kena menghadap Kaabah. Ini juga bukan bermakna ALLAH itu ada dalam Kaabah. Begitu juga dengan awak dan telefon.
Emak awak menelefon awak menggunakan handphone ,ini bukan bermakna emak awak ada dalam  handphone tu.Tetapi Syarikat telekomunikasi menetapkan peraturan, kalau hendak cakap dengan emak melalui telefon kena dail nombor awak,barulah talian akan bersambung antara awak dan emak awak,dan awak boleh berbual melalui handphone walaupun emak awak tiada dalam handphone tu.

Kemudian Pendakwah bangkit dari kerusinya,mengeluarkan wallet, dan menghulurkan RM 1500 kepada Mubaligh …"Nah, ini duit untuk awak beli  handphone yang baru …."Pendakwah terus meninggalkan Mubaligh itu yang masih kelihatan confuse ….Mungkin dia bingung. Bingung kerana Islam mempunyai jawapan kepada segala persoalan berbanding agamanya ……

Kisah Nabi Idris

Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam putera dari Yarid bin Mihla'iel bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam A.S. dan adalah keturunan pertama yang dikurniai kenabian menjadi Nabi setelah Adam dan Syith. Nabi Idris menurut sementara riwayat bermukim di Mesir di mana ia berdakwah untuk agama Allah mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah serta membeeri beberapa pendoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamat diri dari seksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai usia 82 tahun.

Diantara beberapa nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah : ~


1 . Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan.
2 . Orang yang bahagia ialah orang yang berwaspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya.
 3 . Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa maka ikhlaskanlah niatmu demikian pula puasa dan solatmu.
 4 . Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka dalam dosa.
5 . Taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah.
 6 . Janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya.
 7 . Barang siapa melampaui kesederhanaan tidak sesuatu pun akan memuaskannya.
 8 . Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya seorang tidak dpt bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehinya itu

_______________________________________________________________________

Sumber:


IRWAN RAKHMAWAN | KISAH NABI IDRIS A.S.
Copyright irvha160109 irwan01@webmail.umm.ac.id
http://irvha160109.student.umm.ac.id/2010/08/19/kisah-nabi-idris-a-s/


http://fajar.ibrahim.tripod.com/


RASULLAH MENANGIS DI PADANG MASYAR

Daripada abbas r.a , Rasullah bersabda: Org pertama yang di bangkitkan dari kubur ketika hari kiamat ialah Muhammad s.a.w. Jibril akan membawakannya seeokr buraq. Israfil akan membawa bendera dan mahkota. izrail membawa pakaian dari syurga.

Israfil bersuara, wahai roh yang baik! kembalilah kepada tubuh yg baik! Maka kubur terbelah dua. Pada seruan yang kedua pula, kubur mula terbongkar. Pada seruan ketiga, ketika rasullah sdg berdiri, baginda s.a.w telah membuang tanah di atas kepalanya dan janggutnya. Baginda melihat kiri dan kanan, tiada lagi bangunan. Baginda s.a.w menangis sehingga mengalir air matanya di pipi.

Bginda s.a.w bersabda, ''wahai kekasihku jibril, gembirakan lah aku''
Jibril a.s berkata, ''apakah yg kamu lihat di hadapanmu?''
baginda s.a.w bersabda ''bukan itu seperti pertanyaanku,''
jibril kembali berkata ''tidakkah kamu melihat bendera kepujian terpacak di atas mu?''
baginda s.a.w bersabda ''bukan itu pertanyaan ku''

Rasullah bersabda ''aku bertanyakan keadaan umatku. Di mana perjanjian mereka?''
baginda s.a.w bersabda ''Nescaya akan kuatlah pertolongan hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku,''

Jibril a.s menyeru, ''wahai sekalian makhluk, datanglah kepada tempat perhimpunan yg telah di sediakan allah taala

umat2 dtg dalam keadaan satu2 kumpulan. Setiap kali nabi muhammad s.a.w berjumpa satu2 umat, baginda kan bertanya, ''di manakah umatku''

jibril a.s berkata, ''wahai muhammad, umatmu adalah yg terakhir''

apabila nabi isa a.s dtg, jibril a.s menyeru ''Tempatmu'' maka nabi isa dan jibril menangis.
maka nabi muhammad s.a.w bertanya ''kenapakah kamu berdua menangis??''
jibril a.s berkata ''bagaimanakah keadaan umatmu ,muhammad?''

nabi muhammad bertanya, ''di manakah umatku?''
jibril berkata ''mereka semua telah datang. Mereka berjalan lambat dan perlahan,''
lalu mendengarnya ,nabi muhammad menangis dan bertanya ''wahai jibril, bagaimanakah keadaan umatku yang berdosA?''
jibril berkata ''lihatlah mereka wahai muhammad''

Nabi muhammad s.a.w bertemu umatnya yg berdosa. Mereka menangis dan memikul beban di atas belakang mereka sambil berkata ,''wahai muhammad''

nabi muhammad bersabda, ''wahai umatku''
mereka berkumpul di sisinya. Umat2nya menangis.

Allah taala berfirman dalam keadaan Dia tahu akan perkara tersembunyi ''Di mana umat nabi muhammad?''
jibril a.s berkata, ''mereka adalah sebaik umat''

Allah taala berfirman ''wahai jibril, katakan kepada kekasihku ,Muhammad s.a.w ,bahawa umatnya akan di tayangkan di hadapanKu''
Jibril a.s kembali sambil menangis lalu berkata ''wahai muhammad! umatmu telah dtg utk di tayangkan kpd Allah''
Nabi Muhammad berpaling kepada umatnya lalu berkata ''Sesungguhnya ,kamu semua telah di panggil utk di hadapkan kpd Allah s.w.t''

Alalh taala berfirman, ''hari ini aku akan membalas setiap jiwa dgn apa yg mereka usahakan. Hari ini Aku akan memuliakan siapa yg mentaatiKu,dan Aku akan mengazab sesiapa yg menderhaka terhadapKu''

suara jeritan dan tangisan semakin kuat,Nabi Muhammad s.a.w menyeru ''wahai tuhanku, penguasa, penghuluku, aku tidak meminta utk diriku, sesungguhnya aku meminta utk umatku dariMu''

ketika itu neraka jahanam berkata ''siapakah yg memberi syafaat kpd umatnya''
neraka pula berseru ''wahai tuhanku, penghuluku ,penguasaku, selamatkan lah muhammad dan umatnya dari seksaannya, selamatkanlah mereka dari kepanasanku, bara apiku, penyeksaanku dan azabku! sesungguhnya mereka umat yg lemah. Mereka tidak akan sabar dgn seksaan''

nabi muhammad s.a.w bertambah sedih. air matanya telah hilang dan kering dari pipinya. dan sekali lagi baginda rukuk utk memberi syafaat kpd umatnya.

para nabi melihat keluh kesah dan tangisannya. mereka berkata ''maha suci Allah. Hamba yang paling di muliakan Allah Taala ini begitu mengambil berat hal keadaan umatnya.

fatimah r.a berkata '' di akhirat nanti di manakah aku hendak mendptkanmu wahai ayahku''

baginda s.a.w menjawab ''kamu akan menjumpaiku di sebuah telaga ketika aku sedang memberi minum utk umatku''

tatkala umat nabi muhammad mencari mimbar nabi muhammad utk mendptkan syafaat pada hari kiamat. mariam, asiah, khadijah dan fatimah az -zahra sedang duduk. Ketika mariam melihat umat nabi muhammad s.a.w ,dia berkata ''ini umat nabi muhammad yg sesat dari nabi mereka''

''ini umatmu wahai muhammad, mereka berkeliling mencarimu utk meminta syafaat kpd Allah s.w.t''

Nabi Muhammad menjerit dari mibar lalu bersabda ''marilah kpdku wahai umatku! wahai sesiapa yg beriman dan tidak pernah melihatku. Aku tidak pernah laridari kamu melainkan aku sentiasa memohon kpd Allah Taala utkmu''

nabi muhammad bersabda kepada malaikat malik ''wahai malik, dgn kebenaran Allah Taala ke atasmu, palinglah wajahmu dari umatku,sehingga mereka dpt melepasi, jika tidak hati mereka akan gementar melihatmu''

SETIAP KALI BAGINDA MELIHATSEORG DARI UMATNYA BERGAYUT DI ATAS SIRAT, BAGINDA S.A.W AKAN MENARIK TGNNYA DAN MEMBANGUNKANNYA KEMBALI.

NABI MUHAMMAD BESABDA ''WAHAI TUHANKU, SELAMATKAN LAH MEREKA, SELAMATKAN LAH MEREKA

Betapa sygnya ya rasullah kepada kita, oleh itu sentiasalah kasih padanya, selawatlah ke atas baginda dan sayangilah dirinya setiap masa...